Antikommunismen och Partiet

Antikommunismen för att dölja kapitalismens ideologiska, ekonomiska och moraliska bankrutt avslöjas i dagens program, ett faktum som inte kan döljas med historieförfalskning. Dessutom en intervju med en medlem av gruppen ”nittonsjutton” som lanserat en musikvideo – ”Partiet” – som kan ses på SKP Uppsalas Youtubekanal. Vi diskuterar allt från antikommunismen och nödvändigheten av att organisera sig för att kunna förändra samhället och flytta över makten till det arbetande folket med ”nittonsjutton”. Och en del om demonstrationen mot krigsövningen Aurora 17 i Göteborg den 16 september.