Reformismen igen

Klassamarbete, nej tack

Categories :

Måste vänstern sno högerns kampanjer för att gå framåt. Reformisterna vill intala oss att kampen för reformer kan ge arbetarklassen makt. Men arbetarklassen i Sverige har fört kamp för reformer under mer än 200 år och står längre från makten än någonsin. Reformisterna strävar bakåt till den kenyanska politiken och tror man därmed skulle skapa mer makt åt arbetarklassen. De ser inte kapitalismen som ett förtryckande system utan vill lösa problemen inom systemet.

De ser inte klassamarbetet som ett problem som lett till den bristande makten utan tror att det bara är förändringar i borgarklassens idéer och hur de skall utöva makten som lett till bristande makt.

Men kampen för ett klasslöst samhälle som måste vara arbetarklassens mål och kan aldrig nås i samförstånd med de nuvarande privilegierade klassen, den ägande klassen. Målet kan bara nås genom en enig kamp, klasskamp, inom hela arbetarklassen. Arbetarklassens enighet och styrka skulle påverka även andra skikt inom samhället.

Även en del om vad demokrati innebär diskuteras.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15