Bekämpa imperialismen – Socialism eller barbari

Categories :

Denna sändning är bandad från Sveriges Kommunistiska Partis offentliga möte i Göteborg den 16 september där fyra kommunistiska partier: SKP från Sverige, KPiD, Danmark, NKP, Norge och KKE Greklands nordensektion genomför en paneldebatt på temat ”Bekämpa imperialismen” ”Socialism eller barbari”. Nu får du tillfälle att höra alla de deltagandes första tal, den efterföljande diskussionen får komma vid ett annat tillfälle.
Nästa fredag blir det som vanligt, då är Victor och Jan tillbaka i studion och du kan ringa in dina frågor och inlägg på telefon 040 43 70 70. Vill du stödja Radio Kommunist så sätter du in ett bidrag på plusgiro 421 53 84 – 1.
Musiken vi spela var:
Nittonsjutton – Partiet – kan höras här
Blå Tåget – Kalla kriget
Charta 77 – Ensam kvar