Staten och kapitalet

Categories :

Ett program som handlar om hur samhällsägda företag underordnar sig arbetsköparna och kapitalet när det gäller kampen mot den arbetande befolkningen, staten styr inte över kapitalet utan medverkar i att utöka makten för storfinansen över lönebildning och därmed deltar i den klasskamp som storfinansen bedriver mot arbetarklassen, där avdankade politiker från alla kulörer får företrädda statsapparaten.

Dessutom en del om arbetsköparansvaret vid entreprenader, i synnerhet de fem största företagen i byggbranschen, vill slippa detta ansvar för att de skall kunna fortsätta anlita gråa underentreprenörer.

Dessutom en del om folkomröstningar och en historisk föreläsning, och en del om Mapuchefolket och den legendariske Che.