Aurora 23

Categories :

I veckan påbörjades i Sverige den militära övningen Aurora 23. Där deltar soldater från 13 länder, utöver Sverige, däribland USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Ukraina. Övningen kommer att omfatta nära 30 000 soldater att delta. Och den kommer att genomföras vid flera platser och under en hel månad.

Som kommunister avvisar vi varje steg vårt lands militär tar för att knyta närmare band med de västliga imperialistiska blocken. En övning som denna, som är den största sedan 1993. Innebär att den svenska militären, vars verksamhet är inriktad på att försvara det svenska kapitalet. I den internationella konkurrensen, i ännu högre grad integreras i de allt skarpare motsättningarna som kännetecknar den internationella kapitalismen. Ingen svensk soldat ska befinna sig utanför Sveriges gränser och ingen utländsk soldat ska befinna sig här.

Frågan om NATO-medlemskapet

Frågan om NATO-medlemskapet genomfördes med statskuppsliknande metoder. Där Sveriges befolkning inte fick tillstånd att ge ett svar på frågan om man vill vara med eller inte. Genom att strunta i att hålla en folkomröstning kunde besvärande frågor undvikas. Frågor om NATO:s krigsförbrytelser, riktade mord, organiserandet av fascistiska förbrytarband och ekonomiska och politiska kostnader bannlystes och endast hyllande fick framföras.

Eftersom det svenska kapitalet, likt alla andra länders kapital, växer och söker allt större profit i världen, är en upptrappning oundviklig under kapitalismen. Likasinnade kommer sluta sig samman för att slå mot fienden och där man inte kan växa fredligt, växer man med krig. Kriget under kapitalismen är en fortsättning av politiken men med andra medel. Därför är också en anti-krigspolitik som inte samtidigt är anti-kapitalistisk i bästa fall en illusion, som framhåller att freden är möjlig under kapitalismen, när den i själva verket är omöjlig.

I kampen mot kriget håller vi därför fram socialismen som det enda alternativet för människan – freden är beroende av socialismen.

Skrämselpropaganda

Samtidig som denna övning i demokrati pågår kan vi se hur man återigen att man använder skrämselpropaganda för att genomföra nya övervakningslagar genom EU. Man kritiserar gärna Kina och Ryssland för att övervaka sina medborgare samtidigt som man antar en lag som innebär en total övervakning av alla medborgare inom EU.

Lokförarstrejken när nu avblåst och arbetarklassen visade att man kan kämpa, att den så kallade arbetsfreden är ingen naturlag. Givetvis kommer det säkert bli konsekvenser i form av böter men arbetarsolidariteten var det inget fel på. Till och med de deklarerade de grekiska arbetarna sitt stöd för strejken.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook