Kommunisterna de enda verkliga försvararna av demokratin

Categories :

Kommunisterna de enda verkliga försvararna av den offentliga sektorn, och därmed demokratin. Storfinansen och kapitalets enda syfte är att plundra det arbetande folket på de deras arbetes frukter. Kommunisterna vill utveckla demokratin genom att avveckla det privata ägandet av produktionsmedel och förvandla dem till samhällelig egendom. Myterna om att privatkapitalet är effektiva för att tillfredsställa de samhälleliga behoven är just en myt, det enda de är effektiva på är att vidmakthålla den myten och att öka sina profiter.

Storfinansens makt över statsapparaten måste brytas och politiken för att gynna deras profiter få ett slut. Vi behöver ett socialistiskt samhälle och en revolutionär förändring för att de verkliga producenterna, arbetarklassen, skall få makten.