Social pelare?

Categories :

Den ”sociala pelaren” diskuteras av Europas oligarker och priviligerade elit, ett möte som skall beskyddas av en femtedel av Sveriges poliskår. Det är något som de som kräver fler poliser bör betänka, Göteborgsmötet tyder snarare på ett polisöverskott. Vi från Radio Kommunist som ofta diskuterar de frågor som omfattas av den ”sociala pelaren” är frågor som är fastställda i FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna och även i Europakonventionen. Ingenting har hänt i dessa frågor under de senaste 75 åren, och det blir också följden av detta möte. Dessutom gör EU allt för att rasera det sociala skyddet genom sina avtal TTIP och CETA. Mötet är en bluff för att försöka ge ett sken av att EU bryr sig om andra intressen än storfinansens och kapitalets profiter.

EU är ett lyckat projekt för kapitalet, men en katastrof för arbetarklassen som istället för att ta kamp för ett socialistisk väg istället drivs i famnen på högerextremister som alltid går i kapitalets ledband.

Dessutom en del fackliga frågor.

Har du skickat ditt bidrag för att försvara yttrandefriheten till Radio Kommunist? PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080.