För en social skola – Demokratisera skolan

Categories :

Kommunisternas program för hur skolan skall utvecklas till en demokratisk skola som tjänar det arbetande folket presenteras i dagens program, bort med ”friskolor” och det fria skolvalet är ett av de första stegen vi måste ta. Det är inga frågor som löses utan kamp, kampen måste stå mot den borgerliga ideologin och kapitalets strävan efter att behålla makten och sina privilegier.

Dessutom en del om fackföreningarnas rikedomar som man ställer till kapitalets förfogande genom sitt aktieinnehav. Hur påverkar det viljan att ta strid för de arbetandes intressen?

EU:s och NATO:s politik skapar slavhandel som man sen skall bekämpa med militära medel är en fråga som är aktuell i samband med Libyenpolitiken.