En pensionsuppgörelse i kapitalets intresse

Categories :

Pensionsuppgörelsen mellan regeringen och alliansen blev inte bättre än man kunde vänta utifrån de arbetandes intresse, när kapitalets apologeter skall diktera villkoren blir det till den profiterande klassen intresse och de arbetande tvingas betala och bära bördorna. Den rätta vägen skulle vara att sänka pensionsåldern för de arbetande klasserna, i synnerhet med tanke på den ökade produktiviteten som skett de senaste 20 åren. Än en gång går kommunisterna i spetsen för kampen, lyssna och lär, utan klasskamp ingen förändring.

Dessutom en del om kapitalets blodtörst och opportunisternas undfallenhet för kapitalet och hur Sveriges befolkning förs bakom ljuset och undanhålls sanningar om Sveriges deltagande i imperialistiska block.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080