Arbetslösheten och den nya tilläggsbudgeten

Arbetslösheten och den nya tilläggsbudgeten

Categories :

Arbetslösheten och den nya tilläggsbudgeten skall enligt regeringen med samarbetspartner skall till ökande sysselsättning. Huvuddelen av pengarna skall gå till de privata så kallade stöd och matchningsföretagen. Dessa företag innebär bara en pengaöverföring från statskassan till privata profitörer. I stället för att arbetsförmedlingen själv utför dessa tjänster lägger man över det på konsulter. Samtidigt drar man ner på arbetsmiljöforskningen. 500 miljoner mindre, men pengar som uppenbarligen skulle behövas om man ser på utveckling som skett på arbetsmarknaden. Fler blir utbrända och tvingas gå långtidssjukskrivna på grund av omständigheter på arbetsplatserna. Nej det man nu påstår vara en satsning är bara ett sätt att effektuera kapitalets önskan om att privatisera arbetsförmedlingen.

Staten och den offentliga sektorn bidrar också till att dumpa lönerna, när man anlitar t.ex. Samres för att utföra tjänster som färdtjänstbokning, sjukresor och annat . Samres lägger ut tjänsterna till Senegal, Dakar där de anställda tvingas arbeta för 3000 kronor i månaden långt under de svenska avtalen.

En del om moderaterna jakt på förlorade väljare till SD, där de uppträder med samma rasistiska agenda, maskerad med lite fraser om arbetslinjen. Dessutom en del om bostadspolitiken, marknadshyror och klasskamp.

Söndagen den 18 april är hyreskampens dag och pågår på mer än 100 platser i Sverige.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Vårt nya telefonnummer är 040 6928384