Grattis till Finland på 100-årsdagen


Categories :

Finland kan i dag fira sitt hundraårsjubileum för frigörelsen från Tsarryssland, en frigörelse som var en frukt av Oktoberrevolutionen och bolsjevikernas kamp för den socialistiska revolutionen. Lenin och bolsjevikerna fullföljde konsekvent politiken för varje nations självbestämmande och rätt till avskiljande. Finlands arbetande lyckades inte frigöra sig från kapitalets ok, vilket de fick betala dyrt med sitt blod när kapitalet med stöd av den tyska imperialismen lyckades krossa revolutionen och utkrävde en gruvlig hämnd för försöket att bygga ett socialt rättvist samhälle.

Dessutom en del om arbetsmiljö och kapitalets strävan efter att frånta arbetarklassens sitt främsta vapen i klasskampen, strejkrätten. Och en del om den nya spionlagen för att skydda EU, NATO, FN och OSSE från dåliga nyheter.