Försvara strejkrätten

Categories :

I kampen mot kapitalets diktatur har arbetarklassen ett mäktigt vapen mot arbetsköparna och det är strejkrätten, en rätt som den socialdemokratiske arbetsmarknadsministern, Ylva Johansson, nu ifrågasätter för att skydda kapitalets profiter, en uppfattning som hon delar med IF Metalls avtalssekreterare som också anser att strejker inte skall drabba tredje man, i det här fallet hamnen i Göteborg och exportindustrin. Ylva Johanssons utredning är en onödig utredning och dess resultat som skall presenteras den 31 maj kan gå direkt till sopphögen därför att utredningen är ett beställningsverk av arbetsköparna.

Andra ämnen som behandlas i dagens program är kriminalitet och militären, men också vinster i välfärden och Rut-avdragen.

Dessutom får ni i dagens program höra den i förra veckan utlovade musiken av Nittonsjuton.