Valet är enkelt – välj Kommunisterna


Categories :

Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i det kommande valet, motiven presenteras av vår partiordförande, Andreas Sörensen. Vi behöver ett alternativ som vågar utmana det rådande samhällssystemet, kapitalismen, storfinansen och monopolkapitalet. Det vågar Sveriges Kommunistiska Parti som strävar efter att bygga upp och organisera de arbetande i utomparlamentariska organisationer som kan ta makten från storfinans och monopolkapitalet, vilket de nuvarande riksdagspartierna inte har något intresse av, inte heller den borgerliga vänstern som uppträder under namn av vänsterpartiet och socialdemokraterna.
Det finns bara en väg för det arbetande folket, bryt med kapitalet och dess stödtrupper.

Vi presenterar också två nya låtar av ”Nittonsjutton”, Revolverförhandling och Rullar upp med klass, lyssna och organisera dig för klasskamp i Sveriges Kommunistiska Parti.