CETA – ett avtal som skall garantera monopolkapitalets profiter

Categories :

När den svenska riksdagen i veckan röstade för CETA-avtalet röstade man för att profiterna fritt skall flöda till storfinans och monopolföretag, alla partierna utom Vänsterpartiet röstade för att utländska monopol skall ha rätt att sätta sig över svensk lagstiftning, även Sverigedemokraterna som påstod sig inte kunna deltaga i debatten på grund av att bara 26 sd:are hade möjlighet att närvara vid riksdagssessionen. Även Miljöpartiet avslöjar sin vurm för storfinans och miljöförstörare. Alla partierna döljer sina antidemokratiska avsikter med proklamationer med försvaret av frihandel och frihet för kapitalet att utsuga det arbetande folket i hela världen.

I år är det valår – stärk kommunisterna genom ett bidrag till Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080