Kriminalitet och ”fri företagsamhet” en källa för hejdlösa profiter

Categories :

Astar, ett företag som ingår i Thoréngruppen, lurar Malmö kommun på över 100 miljoner och dess invånare genom att arrangera undermåliga SFI-utbildningar, Thoréngruppen är en av de ledande privata profitörerna inom skolan. I Sjöbo agerar Sverigedemokraterna i Svin-Olles anda i kampen mot flyktingar som vill arbeta och integreras i det svenska samhället. Kriminaliteten och den fria företagsamheten vävs samman, det ser vi i frågan om SFI-utbildning liksom i frågan om plundring av skattebetalarna i fallet med nya Karolinska sjukhuset. Moderaterna som påstår sig vilja motverka kriminaliteten, men ger genom sin representant i EU-parlamentet den kriminaliteten sitt fulla stöd, och anser det vara svartmålning av Karolinska sjukhuset.
En del om SJ och Trafikverket, och underhållet av det svenska järnvägsnätet. Dessutom en del om storfinansens och monopolföretagens EU-projekt.