Socialism en nödvändig förutsättning för framåtskridande

Categories :

Musiken tillägnas Jerry William, en rocklegend som aldrig glömde sina klassrötter och var ett föredöme för många av dåtidens ungdomar men även för många av nutidens.

I motsatts till Jerry William finns där partier som kallar sig socialistiska, socialdemokraterna och vänsterpartiet, som tror att de kan uppnå jämlikhet, fred och frihet inom kapitalismen utan att upphäva den privata äganderätten. Den privata äganderätten är kärnan i det kapitalistiska systemet som inte kan upphävas utan att den avskaffas oavsett vad åtta klanen i riksdagen försöker inbilla oss.

SKP står för en revolutionär politik som genom kamp vill förändra det nuvarande samhället, där första steget är ett avskaffande av den privata äganderätten till våra samhälliga produktionsmedel.

Dessutom en del om fascismen, kapitalets mest brutala diktatur som man tillgriper när man hamnar i djup kris ekonomiskt, politiskt, moraliskt och förmågan att styra. Fascismen är en följd av kapitalismens kris, och är alltid borglig och har överallt kommit till makten med stöd av borgligheten.

Glöm inte Kampfonden, stöd kampen för ett nytt samhällssystem PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080

Följ oss på facebook