Socialism en nödvändig förutsättning för framåtskridande