Den ekonomiska kampen räcker inte

Categories :

Strejkförbudsutredningen blir försenad tre veckor, förklaringen är att regeringen varit överbelastade med arbete. Stackare, förmodligen är orsaken att regeringen inte kunnat tillfredsställa kapitalet och storfinansen intresse utan att hamna i strid med den fackliga rörelsen, att angripa arbetarnas yttersta försvarsmedel i den ekonomiska kampen är något som ingen regering skall få möjlighet till.

Men det räcker inte med ekonomisk kamp för arbetarklassens frigörelse, vi måste även ta den politiska kampen för att vrida makten ur kapitalet och storfinansens händer.

I den kampen står Sveriges Kommunistiska Parti i första ledet, ge dit bidrag till kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080