Vänsterpartiet och Venezuela

Categories :

Valet i Venezuela har i media framställts som ett orättfärdigt val på grund av att det fullständiga fiaskot för den så kallade oppositionen. USA hade redan i början av året satt agendan för den våldsamma venezuelanska oppositionen. En opposition som består av fascistiska grupper och av imperialismen betalda legoknektar som inte bara betalas med pengar, utan även med knark och vapen. En opposition som länge varit imperialismens femtekolonnare.

2 000 valobservatörer ger sitt fullständiga godkännande av valet och dess genomförande.

Vänsterpartiets ställningstagande har tydligt visat att partiet har ställt in sig i ledet för att bekämpa folkets strävan efter självstyre och rätten att välja sin egen väg, och visar sig återigen vara en av imperialismens ihärdigaste understödjare.

En del om ryska och svenska troll som sprider ”fake news” i samband det förestående valet och om kommunisternas valrörelse.

Glöm inte valupptakten i Malmö den 9 juni.