Valet och populismen

Categories :

Partiledardebatten i söndagens Agenda gav inte många svar, möjligen fick vi reda på hur lika de är och deras följsamhet gentemot de rasistiska Sverigedemokraterna vilka alla nu tycks vilja övertrumfa i kampen mot flyktingar och människors rätt att söka asyl. Ingen av partierna ville diskutera orsakerna till flyktingströmmarna och imperialisternas skuld.

Kapitalismen är problemet och om vi vill en värld fri från plundring, krig och flyktingströmmar måste det systemet störtas och ersättas med ett socialistiskt. Det når vi genom en politisk kamp om makten.

Dessutom en del om kriminalitet och segerdagen över fascismen.