Kamp för socialismen

Categories :

I morgon är det 200 år sedan en av arbetarrörelsens förgrundsfigurer föddes, Karl Marx, grundare av teorin om den vetenskapliga socialismen. En teori som än idag har giltighet och är grunden för de kommunistiska partiernas strategi och taktik. Borgarklassens försök att vederlägga Marx teorier har ständigt lidit fiasko, liksom vänsterliberalerna försök att klä sina ord i revolutionära fraser. De misslyckas därför att marxismen är en levande lära som ständigt utvecklas med de verktyg som Marx gav oss. Marxismen är fientlig mot alla former av dogmatism och utvecklas ständigt. Läran om klasskampen är en väsentlig del av Marx teori och dess riktighet blir allt tydligare i dagens samhälle.

Dessutom en del om kapitalets och ägarnas kamporganisation EU där vi tvingas att bidra med ca 2 500: – per capita för att subventionera storfinans, byråkrati och militarism.

Glöm inte Kommunisternas Kampfond PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080