Kapitalismen ruinerar samhället

Categories :

Privatiseringar är ett system för att öka kapitalets profiter och avskaffa den borgerliga demokratin som understödds av den borgerliga politiken som drivs av åttaklövern i riksdagen, vi behöver ett parti även i riksdagen som har som mål ett nytt samhällssystem, ett socialistiskt. Den privata äganderätten till våra produktionsmedel måste avskaffas, en nödvändig förutsättning för verklig demokrati.

Dessutom en del om den svenska modellen, som hittills varit en synonym för att gynna storfinansen och exportkapitalets profiter, där det s.k. märket spelar en stor roll.

Dessutom en del annat och glöm inte att stärka Kommunisternas valfond PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080