Regeringsbildning

Categories :

Dagens program är med Victor och Ljubomir och handlar om den pågående regeringsbildningen som man vill påskina skall vara till det allmännas bästa. Vilka är då de allmänna som man skall bilda regering för? Naturligtvis för kapitalet, Sveriges Kommunistiska Parti vill inte ha en regering som jobbar för dessa ”allmänna”, vi vill ha en regering som arbetar för arbetarklassens intressen, den klass som skapar allt det värde vi behöver för att kunna leva ett drägligt liv. Den brun/blåa-koalitionen M, SD och KD som stöds av Svenskt Näringsliv är vägen till fascism, en väg som skall avvisas med kamp.

En kamp för socialismen är den nödvändiga vägen oavsett vilken plats vid köttgrytorna man gör upp om.

Glöm inte anmäla dig till kursen ”Nyfiken på kommunism?” som börjar i Malmö den 6 oktober, en kurs som ger de nödvändiga förutsättningarna för att förstå dagens klassamhälle, anmälan till malmo@skp.se.

Stärk kommunisterna är vägen framåt, ge ett bidrag för den fortsatta kampen PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080