Vi behöver fler kommunister i Sverige

Stefan Löfven

Categories :

Vi börjar med en diskussion om Stefans Löfvens insats i SVT programmet ”Agenda” och kan konstatera att han vet vad som orsakar kriminalitet. Problemet är lösningarna. Merparten av den kriminalitet som existerar i Sverige orsakas av fattigdom, missär, utanförskap och arbetslöshet. Den andra delen av kriminaliteten utförs av giriga borgare som skattefuskar, tvättar svarta pengar m.m.. Det finns också företag vars hela verksamhet ägnas åt kriminalitet. Fler poliser löser inte problemet med arbetslöshet och dåliga skolor, pengarna borde satsas på bl.a. bättre skolor och utrotande av fattigdomen. Där borde resurserna satsas istället för att gynna höginkomsttagare och föra över skattemedel till privata företag. Men främst borde man arbeta för att genomföra en systemförändring, från kapitalism till socialism, först då kan den organiserade kriminaliteten utrotas.

Även SD och arbetsförmedlingen diskuteras, liksom kommunisternas politik och mänskliga rättigheter.

Läs mer om kampanjen Ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15