En budget i kapitalet och dess marionetters intresse

Categories :

Skattesänkningar med 28 miljarder är den största posten i den budget som M, KD och SD drev igenom. Huvudparten av skattesänkningarna går till de med en inkomst långt utöver medellönen i Sverige som är 25 800. En person med inkomster strax över medelinkomsten och boende i Staffanstorp, Skåne, blir en förlorare på grund av skattehöjningar i den moderatstyrda regionen och kommunen. Pensionärer med en inkomst under 20 000 får en skattelindring med 100 kronor/månaden men förlorar ca 200 på grund av taxehöjningar och ökade kostnader för sjukvård m.m., medan de med pensioner på 45 000/mån, bl.a. riksdagsmän, får en skattesänkning med 1000 kronor. Höjningen av Rut-bidraget är också bara en dold subvention åt storfinans och deras lakejer.
I budgeten satsas också 10 miljarder på fler poliser för att förhindra att de kriminella mördar varandra, för de som mördas på sina arbetsplatser finns inga satsningar utan där skär man ner på Arbetsmiljöverkets resurser. De som har illusionen om att SD skulle stå i opposition till de orättvisor som drabbar det arbetande folket i Sverige borde nu inse att de är precis tvärtom. SD är ett lydigt redskap för reaktionen och dess fascistiska förtrupp.
Glöm inte Kampfonden: PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080
Du kan också Swisha till nummer 123 557 00 15