Ledningen förräderi retar medlemmarna

Klassamarbete-Nej tack

Categories :

Seko har efter ledningens förräderi och manipulationer skrivit under det avtal som arbetsköparna ville. Stridbarheten var stor hos medlemmarna och för en gångs skull var det likadant med förhandlarna. Då såg Seko:s förbundsledning till att byta ut de bångstyriga förhandlarna i sista minuten. De tidigare förhandlarna ersattes av förbundsordföranden Gabriella Lavecchia och Seko:s avtalssekreterare Ulrika Nilsson. Gabriella Lavecchia sitter också med i socialdemokraternas partistyrelse. De nya ville vara mer medgörliga gentemot arbetsköparna och kom att skriva under i strid med medlemmarnas vilja.

Stor besvikelse

Besvikelsen är stor hos medlemmarna och det diskuteras vitt och brett om att lämna organisationen. Vad är det rätta i ett sådant läge, är det att lämna eller att stanna kvar? Hur skall man agera i framtiden för att liknade saker inte ska ske. Och finns det något som medlemmarna kan göra idag trots ingånget avtal? Ja, det gäller att omvandla besvikelsen till kampanda. Ett tillfälligt nederlag ger också erfarenheter som man kan lära sig av. Det är bland annat de frågor som Radio Kommunist ska diskutera.

Lyssnarfråga

Ibland får Radio Kommunist lyssnarfrågor och nu har vi fått en gällande vaccination i samband med Covidviruset. Dessa frågor kan delas i:
1. De privata läkemedelsbolagens roll
2. Affärshemligheter
3. Var går gränsen för statlig inblandning i den privata sfären

Lyssna på Jan och Victor när de besvarar frågorna.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook