Inskränkning av strejkrätten och dess konsekvenser

Categories :

Hamnarbetarförbundet tvingas nu gå till arbetsdomstolen för att hävda sin rätt att ha ett meningsfullt kollektivavtal med Svenska Hamnar. Svenska Hamnar är inte intresserade av att upprätthålla det avtal de undertecknade i mars med hamnarbetarförbundet.
Förhandla schemaändringar och ändrad bemanning i hamnarna, vara delaktiga fullt ut i skyddsarbetet inför sådana förändringar, det anser sig Hamnarbetarförbundet ha rätt till efter mars avtalet.
APM Terminals utnyttjar nu sin makt som arbetsköpare och åsidosätter arbetarnas rättigheter och visar vems diktatur som råder på arbetsplatsen. Oavsett vilka reformistiska lagar som genomförts som påstås skydda arbetarna.
Strejkvapnet måste skärpas, det enda som arbetsköparna är rädda för.
En del om den förestående kapitalistiska krisen, vars bördor kapitalet och dess apologeter nu är i full färd med att övervältra på arbetarklassen.
Vi har en Kamrat från Sundsvall med oss på telefon och vi diskuterar reformismens misslyckande och nödvändigheten av kampen för socialism, och de offentliga möten, läs mer på www.riktpunkt.nu