Programmet tar upp en del kring den budget som nu är framlagd