Historieförfalskning fast förankrat i EU

Categories :
Etiketter: , , , ,

Vi har på Nyhetsbanken kunnat ta del av en skamlig resolution som antogs av EU-parlamentet den 29 september. En resolution där historien om andra världskriget görs om i grunden. Andra världskrigets förövare jämställs med de främsta offren – den sovjetiska civilbefolkningen som förlorade 27 miljoner liv. EU:s historieförfalskning är ett led i den kampen som kapitalet för mot arbetarklassen. Genom antikommunism vill man intala det arbetande folket att det inte finns något alternativ till kapitalism, utsugning, miljöförstöring och social nedrustning.

Angreppen på sjuka väcker milda protester inom LO, det finns alternativ. Aktiv solidaritet visade PAME i Grekland när de förhindrade vräkningen av en familj där mannen var cancersjuk, och de höga sjukvårdskostnaderna hade utarmat dem. Solidaritetsaktionen kan ses i en video på Riktpunkt.nu.
Vi fortsätter med Skattepolitiken som återigen är på tappen med anledning av TCO:s krav på en kommunal skattereform.
Mer om kommunisternas skattepolitik finns på vår hemsida.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15