Årets första sändning

Categories :

Victor är ensam i studion och börjar med ett referat från konferensen i Aten i samband med 100-års jubileumet av Lenins skrift ”Europas förenta stater”, redan för 100 år sedan kunde Lenin påvisa att EU är en omöjlighet under kapitalismen. Tecken som vi i dag ser tydligt när de olika imperialistiska intressena kämpar mot varandra. De enda gemensamma intressen de har är kampen mot arbetarklassen vilket vi också ser resultatet av i form av massarbetslöshet och lönedumpning.

Därför behövs en skärpt klasskamp och också en ökad internationell solidaritet inom arbetarklassen, alla reformistiska manövrer måste avvisas.