Lärdomar från Latinamerika

Categories :

Först en del om händelserna i Bolivia där de progressiva krafterna lidit nederlag genom borgerlighetens och reaktionens statskupp. Vänstern kan aldrig lita på borgarklassen och dela makten med dem, vänstern måste våga ta makten och rasera de maktorgan borgarklassen byggt upp för att bevara sina privilegier. Borgerligheten har inga skrupler när det gäller att bevara makten, då får demokratin och alla mänskliga rättigheter ge vika. Vi ser också hur den politik som praktiserats i Latinamerika och kanske i synnerhet i Chile nu praktiseras i Sverige, det enda som saknas är uniformerna, och de behövs inte så länge det arbetande folket accepterar klassorättvisorna.

Dessutom en del om EU och rättvisa minimilöner och en påminnelse om kampanjen ”Ta Parti” som Sveriges Kommunistiska Parti driver.

Läs mer om kampanjen Ta parti för Sveriges Kommunistiska Parti eller på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15