Kommunala nedskärningar – i profitörernas intresse


Categories :

80 procent av Sveriges kommuner har inför budgetåret 2020 aviserat nedskärningar i den offentliga sektorn. Skolan är ett områden som kommer att drabbas hårt om de planerade nedskärningarna tillåts verkställas. Nu är det upp till föräldrar och vårdnadshavare att ta kamp för sina barns rätt till en relevant utbildning och en lärartäthet som kan garantera den. Kommunisterna ger dem sitt fulla stöd.

Även äldreomsorgen utsätt för nedskärningar, 2 miljarder skall sparas på våra äldre.

Nedskärningarna är ett led från den härskande kapitalistklicken för att öppna för privatiseringar. När den offentliga verksamheten blir undermålig, räknar man med att motståndet mot privatiseringar minskar. Nedskärningarna legitimeras av alla partierna i riksdagen, högerreaktionärerna som SD, M och KD påstår att det är invandringen. Vänstern och MP påstår att det är ”nyliberalismen” som är orsaken. S, L och C använder argument från båda fälten för att legitimera nedskärningarna. Ingen av riksdagspartierna vågar och vill ange den verkliga orsaken, det nuvarande kapitalistiska systemet, därför att de är anhängare av det systemet.

Socialismen lever och är alternativet till kapitalistisk plundring och fåtalets berikande genom att alstra nöd och fattigdom.

Vi slutar med en diskussion om hur de anställda på postorderföretag diskrimineras och utsätts för kränkningar, det kan vara bra att veta inför Black Friday, och SD är inte lösningen vars förgrundsfigur upprättade slavarbete i koncentrationsläger.

Läs mer om kommunisternas politik på SKP eller på Riktpunkt.

 

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15