Corona och kapitalismens kris

Corona och kapitalismens kris

Categories :
Etiketter: , ,

Kapitalismen som system står inför en allvarlig kris, och med Coronaviruset som motiv är de styrande beredda att satsa miljarder för att lösa kapitalets behov av ökade profiter.  Kapitalismens kris sträcker sig längre än Coronaviruset, krisen är inbyggd i det ekonomiska system som försvaras av borgare och reformister av olika schatteringar.  De kapitalistiska kriserna kan inte lösas. Den måste avskaffas genom att arbetarkassen tar makten och upprättar ett socialistiskt system med planhushållning. Inget virus kan avskaffa kapitalismen, det behövs en revolution. Vilka försämringar av pensionerna kommer att genomföras med Coronaviruset som orsak?  Glöm inte att ställa de frågorna på grund av oro för Coronaviruset.

En intressant artikel om Coronaviruset på engelska: Coronavirus pandemic reveals the real face of capitalism

Dessutom en del om avtalsrörelsen, pensionssystemet och andra sätt att plundra det arbetande folket och den fackliga demokratin inom Kommunal.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15