Coronaviruset

Världens smartaste virus

Categories :
Etiketter: , , ,

Vem tjänar på Coronaviruset och beror den kapitalistiska krisen bara på Coronaviruset? Nu utnyttjas pandemin för att överföra våra tillgångar till monopolföretagen, bankerna och berika profitörerna. Tillgångar som har ackumulerats genom tidigare nedskärningar inom den offentliga sektorn. Sjukvården har under de senaste decennier utsatts för omfattande nedskärningar och är därför inte rustad för pandemier i still med coronautbrottet.  Nedskärningarna och avrustningen av sjukvården bygger på politiska beslut fattade av de nuvarande riksdagspartierna.

Nu vill man sammankoppla den ekonomiska krisen och förklara den utifrån pandemin. Men det kapitalistiska systemets kris var redan på väg när pandamin fick sitt utbrott. Redan i mitten av januari varnade Kristalina Georgleva, internationella valutafondens nya chef, att de rådande globala trenderna liknar de som var på 1920-talet. Och som vi vet slutade med den stora depressionen 1929 och andra världskriget. Hon uppgav den växande klyftan mellan rika och fattiga som den främsta orsaken.

EU är ingen organisation för att hjälpa det arbetande folket, det blir också extra synligt när deras ”hjälp” består av att stänga gränserna inom EU och gentemot länder utanför EU. Och oavsett hur mycket kapital EU och Sverige överför till det döende systemet kapitalism så kommer man aldrig att kunna förhindra den massarbetslöshet på 20-40 procent som är förestående på grund av den kapitalistiska krisen. Att LO spelar med i den krisbeskrivningen är inte förvånande och därför är det viktigt att organisera sig i facket och kämpa för att förvandla facket till en kamporganisation. En kamporganisation som ställer den sociala revolutionen på sin spets.

Kapitalets kris ställer också avskaffandet av det nuvarande pensionssystemet på sin spets, på grund av dess anknytning till kapitalisternas spekulation.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15