Enhet inom den utomparlamentariska vänstern

Categories :

Vi önskar alla våra lyssnare en god fortsättning på det nya året, och låt oss tillsammans göra det till ett kampår som flyttar fram det arbetande folkets positioner. Det första programmet för året försöker ge ett svar på frågan från en kamrat i Linköping om hur vi bör agera för att skapa enhet inom den utomparlamentariska vänstern. Vidare är det en del synpunkter på den i dagarna inledda VP kongressen, fortsätter vänsterpartiet sin väg in i det småborgerliga träsket eller har det kraften och modet att vrida politiken åt vänster? Den mediala exponeringen av partledarkandidaterna ger vissa farhågor för det förra.