Spontan eller medveten kamp

Radio Kommunist

Victor för en monolog om spontan eller medvetna kamp. Mycket av dagens kamp är en kamp mot kapitalismens orättvisor, och en ilska mot det bestående. Men den går inte utanför kapitalismen och den borgerliga ideologins ramar. Det behövs en kamp för att bryta kapitalets makt genom att resa alla som förtrycks av dem och vissa på den socialistiska vägens nödvändighet.

Även skillnaderna mellan SKP:s revolutionära väg och KP:s och andra ”vänstergruppers” i grunden reformistiska väg belyses. De har inte lyckats frigöra sig från det borgerliga inflytandet i form av antikommunism och att anpassa sin politik till vad borgarna tros tillåta. Också frågan om varför en antirevolutionära och en nationalistisk grupp bildades inom KP får ett svar utifrån deras syn på samhället. Dessutom en del om de av borgerlighetens tidningar omhuldade ”vänsterkrönikörer”.

Dessutom en hel del annat. Glöm inte att du själv kan bidra till programmet genom att ringa till studion 040-43 70 70 varje fredag kl. 18 – 19.00

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15