Arbetsförmedlingen, kapitalets nya profitkälla

Categories :

När nu Arbetsförmedlingen enligt januariöverenskommelsen nedrustas och avvecklas ser kapitalet stora möjligheter att omvandla skattemedel till privata profiter. Socialdemokraterna påstår att de ger ökade resurser till Arbetsförmedlingen, vilket är en bluff. De ger mer än den budget som moderater, SD och KD drev igenom, men det är trots allt en nedskärning med 7 miljarder.

Det kommer att innebära att 132 av 242 arbetsförmedlingskontor läggs ner, och svårigheterna för arbetslösa, handikappade och de nyanlända kommer att förvärras.

Fackets representerar motstånd består i att påstå att ”reformen” går för fort. Nu är det inte en reform i den positiva meningen och det största problemet är inte att det går för fort, utan huvudproblemet är att den kommer till stånd.

Dessutom en del om kampanjen Ta parti!, som riktar sig till ungdomen men berör även de äldre.

Musiken vi spela kom från Nittonsjutton som har en egen Youtubekanal.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15

Och läs vår tidning Riktpunkt.