Vänsterpartiet, Nato och USA

Categories :
Vänsterpartiets styrande gruppering påstår att Sverige skulle ha hamnat i en helt ny säkerhetspolitisk situation när den ska legitimera och försvara partiets fundamentala avsteg från det gällande programmet beträffande militär upprustning, vapenexport, med mera. Kan vi läsa i ett debattinlägg.
I Flamman anklagar Christian Hårleman vänstern för att inte kunna skilja på Nato och USA, han får svar av Carl Blom.
” Men enligt hans egen logik är alla västerländska interventioner legitima så länge man kan säga att de förhindrade folkmord – även om priset är just folkmord.
Christian Hårleman säger mycket i sin senaste insändare och har en tydlig ståndpunkt. ”I stället för testuggande antiimperialism från 70-talet behöver vänstern lära sig se skillnad på demokrati och auktoritarism”. Jag tror att för den breda vänstern som har en historia av antimilitarism så är det inte styrelseskicket i landet som släpper bomben som avgör huruvida de tänker kritisera landets krigiska och mordiska handlingar. Utan helt enkelt att de för krig mot andra suveräna stater.”
Vad Carl Blom och Christian Hårleman missar är att det just är styrelseskicket som beslutar om att släppa bomber och de oavsett om de maskerar sig som demokratiska, och utmålar motståndarna som demoner, antidemokrater och skyldiga till folkmord. Och när man reducerar USA:s och imperialisternas interventioner till tre de senaste 20 åren blir man bara en imperialistisk megafon.
Libyen, Irak och Jugoslavien är alla tydliga brott mot FN stadgan och folkrätten som imperialisterna själv har definierat den. Angreppen motiverades med att man skulle förhindra folkmord, trots att deras angrepp inte är något annat än folkmord, iklätt humanistiska fraser.
Krigen handlar om profiter och makt över andra länders territorier och ingenting annat.
Krig har alltid en orsak och i stort sett alla krig som skett de senaste 150 åren handlar om imperialistiska konflikter, krigen har handlat om omfördelning av världens resurser där olika imperialistiska intressen står mot varandra. Så också i Ukraina.
Det är också orsaken till regeringens och riksdagens beslut att ansluta även Sverige till imperialisternas militära gren, profiter och marknader för de svenska imperialisterna.
Vi säger ner med imperialismen, nej till NATO, för en fredlig och socialistisk värld.
Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15