Radio Kommunist – Nej till NATO

Nej till NATO

Etiketter: , ,

Nato kan inte beskrivas som en ”försvarsallians”. Snarare har pakten en offensiv inriktning som innebär ömsesidigt hot, evig upprustning och frånvaro av fred.

Nato, har funnits i 73 år. Dess drivkraft hade alltid varit själva existensen av Sovjetunionen och Warszawapakten (inrättad 6 år efter Nato, maj 1955) och dess socialistiska ideologi.

Nato valde att expandera – idag består organisationen av 30 länder varav 10 tidigare Warszawapaktmedlemmar. Nato bröt de löften att inte expandera som väst gav den siste sovjetiske presidenten, Michail Gorbatjov. Och detta är i grunden vad den konflikt mellan Nato och Ryssland som nu tragiskt utspelar sig i Ukraina, handlar om.

NATO bryter mot sitt eget föredrag

Med tiden har Nato kommit att bryta mot sitt eget fördrag från 1949 som säger:

”Parterna till detta fördrag bekräftar åter sin tro på syftena och principerna i Förenta Nationernas stadga och sin önskan att leva i fred med alla folk och alla regeringar. De är fast beslutna att skydda sina folks frihet, gemensamma kulturarv och civilisation, grundad på principerna om demokrati, individuell frihet och rättsstatsprincipen.”

I väst kallas Nato alltid för försvarsalliansen. Försvar är att försvara sig på sitt eget territorium inom en begränsad nära säkerhetszon och att endast använda vapen med kort räckvidd och begränsad förstörelsekapacitet. Defensivt försvar fungerar bara när du blir attackerad och kan inte användas för att attackera andra långt borta.

NATO en allians för krig

En defensiv allians skulle möjliggöra gemensam säkerhet – att känna sig trygg eftersom också motståndaren känner sig trygg. En offensiv inriktning däremot innebär ömsesidigt hot, evig upprustning och frånvaro av fred.

NATO driver på för ökade militärutgifter

Världens totala militärutgifter ökade med 0,7 procent i reella termer 2021 och nådde 2113 miljarder dollar. USA, Kina, Indien, Storbritannien och Ryssland följt av Frankrike hade de högsta militärutgifterna under 2021. De stod tillsammans för 62 procent av utgifterna

De amerikanska militärutgifterna uppgick 2021 till 801 miljarder dollar

Ryssland militärutgifter uppgick 2021 till 65,9 miljarder dollar.

Kina, som har världens näst högsta militära utgifter, beräknades anslå 293 miljarder dollar

Tyskland, det central- och västeuropeiska landet med de tredje högsta militärutgifterna, spenderade 56 miljarder dollar på sin militär 2021,

Kan militär upprustning garantera Sveriges säkerhet?

Här finns mer om NATO på Radio Kommunist.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15