Röster i Riksdagen

Categories :
Röster har de senaste dagarna lyfts om vad de anser om de senaste turerna gällande det politiska samtalet i Sverige. Kritiker nämner den senaste diskussionen i Riksdagen om Morgan Johanssons vara eller icke vara som ett uttryck för en allt större pinsamhet att lyssna till. Representanter för fackförbundet Saco har nu lämnat en partsinlaga om vad de anser om det politiska samtalet. De anser att politiker bör lyssna mer på experter inför politiska beslut så att de kan stödja sig på fakta. De känner också en oro över att människor världsbild skiljer sig allt mer och det gör att det blir svårare att mötas.
Ekonomin och klassamhället
German Bender, Utredningschef på tankesmedjan Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan, har skrivit en text som publicerats på tidningen Dagens Arena. Han påstår att den svenska lönemodellen som har industrins som märke har lönat sig väl för Sveriges arbetare och bör bevaras i sin helhet även om han argumenterar för några smärre justeringar. Däremot känner han en viss oro för vad som kommer att ske med den på grund av den stigande inflationen.
Samtidigt som han påstår att den har tjänat arbetarklassen kommer en rapport som visar att de rikare blir allt rikare och parat med OECD:s kritik mot den skenande ojämlikheten i Sverige så bör ställa sig frågan om Bender talar sanning.
Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna via Facebook