Statens domstolar styr över fackföreningarna

Categories :

Hovrätten har i dagarna bestämt att domstolar har rätt att tolka ideella organisationers stadgar gällande medlemskap. Detta beslut togs efter en anmälan från en Sverigedemokrat som blivit utesluten från Transport på grund av sitt medlemskap i SD. Ett sådant beslut är inget annat än en inskränkning av medlemmarnas frihet att besluta om vem som får vara medlem i en organisation. Argument som framförts är att fackföreningarna har en särställning som förhandlare och därmed är en annan typ av organisation. Problemet är att alla ideella organisationer förhandlar alltid med andra ideella alternativt statliga organisationer. Att staten nu har rätt att lägga sig i vem som får vara medlem i en facklig organisation visar på en accelererande utveckling av fascismen i Sverige.

Fascister i Tyskland som planerat en statskupp

Det har återigen arresterats en grupp fascister i Tyskland som planerat en statskupp. Denna grupp har visat sig ha kontakter bland polis, militärer, politiker och näringsliv. Problematiken är inte gruppens storlek utan den ger ett utryck för en utveckling som vi kan se i stora delar av världen. Allt större inskränkningar i de medborgerliga rättigheterna har varit ett mantra sedan början på 2000-talet.
Det började med kriget mot terrorismen och har sedan dess varit ett sluttande plan där Sverige knappast har varit ett undantag, snarare tvärtom. Det är inte en produkt av pandemi eller kriget i Ukraina utan snarare av kapitalet i sin globala kris. Fascismens idéer, precis som den extrema religiositet som vi kan till exempel se i USA, sprids och utvecklas i tider av kris för att helt enkelt sprida falsk medvetenhet bland arbetarklassen för att skifta fokuset från de som exploaterar arbetet och därmed arbetaren. Det görs för att kapitalet ska sitta säkert som härskande klass.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook