Är bostaden en social rättighet?

https://riktpunkt.nu/2021/10/manifestation-i-solidaritet-med-den-vrakningshotade-barnfamiljen

Categories :

Med bakgrund av den eventuella vräkningen av hyresgäster från Burlövs Egna Hem undersöker Radio kommunist om Sverige bryter mot barnkonventionen, FN-stadgan och Regeringsformen.

Är EU något för arbetarklassen att beundra?

EU beskrivs som ett freds – och demokratiprojekt men hur går det ihop med att flera länder vid dess bildande var kolonialmakter som bedrev terror och krig mot de som försökte befria sig?
EU påstås också vara en human stormakt som är välkommande men trots det dör det tusentals människor som försöker ta sig dit på grund av stängda gränser. Går det verkligen ihop med Ylva Johansson påstående att man inte vill ha ”Fästing Europa”?

Sveriges kriminalpolitik

När riksbankschefen Stefan Ingves med kumpan fifflar med obligationsköp med hjälp av skattemedel så räknas det inte som kriminalitet. Vem är då i så fall kriminell i Sverige? Och hur kan vi ta tillvara de ”kriminellas” kreativitet och entreprenörsanda? Och varför envisas svenskt näringsliv med att stänga dem ute från arbetsplatser?
Många frågor men svaren får du av Radio Kommunist.

Har du frågor eller synpunkter mejla radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Vårt nya telefonnummer är 040-692 83 84