Den offentliga maktens arrogans

Categories :

Ska stora samhälleliga frågor debatteras så att all fakta kan komma fram eller ska våra politiker strunta i det och ta snabba beslut? Enligt Peter Santesson, krönikör på Expressen är det sistnämnda som gäller. Santesson anser att debattens huvudsyfte inte att övertyga utan snarare att dra upp gränser mellan olika grupper. All politik är klassbaserad och därmed kommer det alltid vara så att genom de offentliga diskurserna så kommer olika gränsdragningar att göras. Vad Santesson egentligen förespråkar är att stora komplexa frågor inte ska avgöras av folket för de kanske genom en folkomröstning röstar fel eller strypa debatten så medborgarna röstar på de partier som Santesson anser acceptabla. Allt krönikörer gör med denna artikel är att bekräfta vad kommunisterna sagt hela tiden, att de är rädda för folket och kan inte övertyga.
Genom att folket inte fick säga sitt i en folkomröstning förlorade de rätten att vad man ska prioritera i Sverige. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i rapport meddelat att akutsjukhusen nu befinner sig på en nivå där det är förenat med fara att utnyttja den. Bristen på vårdplatser och sjuksköterskor anges som den främsta orsaken. Är det okej att diskutera denna fråga, Santesson?
I Frankrike låter man inte köra sig över hur som helst. Stridbarheten kring höjd pensionsålder är god. Hundratusentals människor har gått ut i strejk mot Macrons förslag. Här har Sveriges arbetarklass mycket att lära sig eller som kommunisterna alltid säger: organisera dig och kämpa!

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook