Kriget i Gaza, en produkt av Israels förtryck

Categories :

Det nuvarande kriget i Gaza har pågått litet mer än en månad. Det är en produkt av Israeliskt förtryck, tortyr och brutal ockupation där man undan för undan lägger beslag på mer och mer land. I Väst har Israel sitt främsta stöd genom att använda begreppet demokratisk exceptionalism, med andra ord vi är demokrater och alla våra allierade blir därmed per definition demokrater och våra fiender blir därmed anti-demokrater. Denna syn blir allt svårare att försvara desto längre kriget varar. Även om de flesta politiker och massmedia gör allt för att stödja den illegitime ockupanten så kan man se att de knappast agerar i samklang med massorna som varje vecka är ute och demonstrerar. Det är därför man nu ser hur många länder inskränker yttrandefriheten. I Frankrike och Tyskland tillåter man inte demonstrationer för fred och frihet och i Sverige förbjuder Chalmers sina studenter att yttra sig politisk för att försvara politisk yttrandefrihet. Detta agerande gäller visserligen inte bara denna fråga utan vi kan se en tydlig utvecklig runt om i världen gällande yttrandefriheten i allmänhet och Sverige är inte ett undantag.

Klassolidaritet

Arbetskonflikten med Tesla utvecklar sig i Sverige. Fler och fler fackförbund kallas till sympatistrejker. Det är något som retar arbetsköparna som vill se till att proportionallitetsregler skapas i framtiden. En sådan regel som skulle göra det svårare för arbetarklassen att koordinera sina styrkor mer effektivt och det skulle med stor säkerhet göra det i princip omöjligt att utlysa en generalstrejk.

Surt sa räven

Medias gunstling när det gäller Ukrainakriget Överstelöjtnant Joakim Paasikivi är sur efter en kritisk artikel publicerad i DN som menar mer eller mindre att Paasikivi är inget annat än en propagandist för Ukraina och public service uppgift är att ha alternativa röster om kriget. Paasikivis motreplik är att bojkotta DN.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook