Sänkt arbetstid, en nödvändig åtgärd

Categories :

Det har gått femtio år sedan vi införde 8 timmars arbetsdag i Sverige och mycket har hänt sedan dess. Vår produktivitet har mer än fördubblats och det är dags för en ny arbetstidsförkortning. Kapitalet och dess proselyter hävdar att det är omöjligt och försöker blanda bort korten genom att fråga folk om de är villiga att arbeta 6 timmar med 6 timmars lön. Svaret på denna fråga är given. Arbetarklassen som till stora delar har svårt att betala räkningarna svarar blankt nej.

Med bibehållen lön

Men ingen har någonsin argumenterat för detta utan det är en bibehållen lön som gäller. Är då detta omöjligt att genomföra? Uppenbarligen inte, för flera länder i Europa har infört någon form av arbetstidsförkortning. Det är bevisat gång på gång att varje gång man genomför en dylik reform så ökar produktiviteten. Problemet är kapitalet själva. Vad borgarklassen vill är öka produktiviteten samtidigt som vi ska arbeta längre så de kan öka sina profiter. Det är därför kampen för en arbetstidsförkortning är en kamp mot kapitalet, en kamp om värdet som uppkommer ur arbetsprocessen.

Skärpt klasskamp löser problem

Den småborgerlige intellektuelles försök att vara konsekvent när det gäller de medborgerliga rättigheterna slutar alltid med en fullständig inkonsekvens. Anledningen är att de alltid argumenterar utifrån vaga abstraktioner. Fraser som demokrati och universella rättigheter betyder inget om man inte fyller de med ett konkret innehåll som endast kan lösas genom praxis. Men småborgaren fruktar detta eftersom det skulle avslöja dem själva och deras goda samvete samt hota deras plånbok eftersom de måste nu i gå i brottningsmatch med kapitalet. På Radio Kommunist ska vi förklara vad det innebär att vara konsekvent och hur man blir det.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook