Taggat: arbetstidsförkortning

Kan socialismen rädda miljön?

Kan socialismen rädda miljön?

I en debattartikel i tidningen Expressen vädrar skribenten Helena Granström sin antikommunism. Genom att påstå att även kommunismen i samma omfattning som kapitalisterna är skyldiga till miljöförstörelsen. Så är det naturligtvis inte, alla kommunister...

Kamp för kortare arbetsdag

Kamp för kortare arbetsdag

Kampen för att bestämma arbetsdagens längd har pågått allt sedan arbetarklassens begynnelse. Kampen gäller hur stor del av arbetarklassens arbetsdag som skall överlämnas till kapitalisterna och bli deras profit. Det är drygt 100 år...

Dags för arbetstidsförkortning

På 100 år har arbetsdagens längd inte förändrats Visserligen har en dag försvunnit från veckoarbetstiden men i förhållande till produktivitetens utveckling betyder det en flerfaldig ökning av arbetstiden. Arbetstidens längd är en av frågorna...