Lita aldrig på borgarmedia

Categories :
Etiketter:

Borgerlig massmedia är ökända för att använda ett trick när de framför sin berättelse. De tar alltid en händelse ur sitt sammanhang för att framföra sin tes och på så vis bedrar man folket. Kriget i Ukraina är inget undantag. Här bortser man från processen som ledde till Rysslands invasion och nämner enbart invasionen för att man vill visa sig att stå på de så kallade godas sida. I realiteten börjar berättelsen med Gorbatjov och de dramatiska händelser som utspelade sig i slutet på åttiotalet. När Sovjetunionen övergav DDR slöts en överenskommelse med USA. I utbyte mot DDR garanterade USA att man aldrig skulle stationera NATO – trupper i de östra delarna av det förenade Tyskland, något som man faktiskt har respekterat. När kontrarevolutionen segrade över hela realsocialismen slöt man en liknande överenskommelse. Det var ingen direkt skriven sådan men en tydlig muntlig dito. Nato skulle inte expandera österut. Det här är något som man försökt förneka i västlig media men politiker och tjänstemän som har behållit någon form av moralisk heder har bekräftat att så var fallet och likaså har vissa journalister vaskat fram gamla tal som bekräftar detta. Det var till och med så att vid denna tidpunkt var det många som framförde att det var dags att lägga ned NATO, det hade trots allt varit en organisation som skapats för att möta det så kallade kommunistiska hotet. Idag är NATO större än någonsin och dess dokumenterade krigsbrott legio. Vad var det som hände, hur kunde det ske? Det är frågor som Radio Kommunist kommer att besvara och därmed ge en korrekt bild av kriget i Ukraina.

Maila oss på radio@kommunist.se
Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.nu
Stöd Radio Kommunist PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15
Lyssna och gilla oss via Facebook