Taggat: klass

Den klasslösa kulturen

Den klasslösa kulturpolitiken?

Alla de offentliga och de borgerliga medierna har alla kultursidor där man släpper fram åsikter som påstås vara ”vänster”, visst det är en vänster inom den borgerliga åsiktsbildningen. Alla dessa ”vänsterskribenter” har en gemensam...

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen en dag som har sina rötter i kvinnors kamp för socialism, en kamp som grundade sig på klasstillhörighet där män och kvinnor ur arbetarklassen kämpade tillsammans för ett samhälle fritt från utsugning...

Hatets apologeter

Sverigedemokraterna i Burlöv sprider hatets propaganda genom falska påståenden, deras underdånighet gentemot kapitalet kan inte missförstås. Klassorättvisorna förvandlar Sverigedemokraterna till påståenden om att orättvisorna beslutas av flyktingar och invandrare. De nya fascisterna påstår dessutom...