Internationella kvinnodagen

Categories :

Internationella kvinnodagen en dag som har sina rötter i kvinnors kamp för socialism, en kamp som grundade sig på klasstillhörighet där män och kvinnor ur arbetarklassen kämpade tillsammans för ett samhälle fritt från utsugning och klassorättvisor, ett socialistiskt. För det är enbart det socialistiska samhället som kan avskaffa det förtryck som drabbar kvinnor och män, ett förtryck som har existerat under alla klassamhälle.

Dessutom en del om de planerade inskränkningarna i strejkrätten, de antikommunistiska propåerna i Polen, och pensionsuppgörelsen. Och en del om varför Sveriges Kommunistiska Parti ställer upp i årets val, riksdag, landsting och kommuner.

Musiken vi spelar är en introduktion till den historiska materialismen.

Glöm inte kampfonden PG. 421 53 84 – 1 eller BG. 636-7080