Integration och kriminalitet

Integration och kriminalitet

Categories :

Frågorna om integration och kriminalitet är frågor som högern försöker utnyttja för att kunna lansera en reaktionär politik, riktad mot arbetarklassen. Orsakerna till flyktingströmmarna och kriminalitet försöker man dölja och i synnerhet sin egen skuld. Sverige är ett imperialistiskt land och deltar i den plundring av andra länder som den internationella imperialismen genomför. En imperialistisk politik som får stöd av alla riksdagspartierna, genom deras vakthållning kring det kapitalistiska systemet. Människorna ger sig iväg från sina länder på grund av krig och förtryck, inte för att leva på bidrag i Sverige som högern påstår. Man använder också flyktingarna, tillsammans med den förändrade åldersstrukturen, för att genomföra omfattande nedskärningar och privatiseringar i offentlig sektor.

Att hamna i kriminalitet är inte något som bara drabbar invandrarungdom som den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Linda Snecker påstår. Det drabbar alla ungdomar och i synnerhet ungdomar från arbetarklassen oavsett om de har invandrarbakgrund eller inte. Att invandrarungdomen är överrepresenterad beror på att de även är överrepresenterade i fattigdom och arbetslöshet.

Hela den samhälliga miljön, brist på fritidsaktiviteter, brister i skolan och mycket annat bidrar till att alstra kriminalitet, eftersom det då ses som ett alternativ till det de saknar i närmiljön. Även den diskriminering som de utsätts för av polis, bostadsföretag och andra institutioner till kriminaliteten.

Vad som skulle behövas är positiva förebilder som lär dem att ta kamp för sina klassintressen, en kamp där invandrarungdomar och ungdomar med svenskt påbrå har gemensamma intressen. Dessutom skulle det bryta ner många gamla dogmer inom religionen och staten. Och också illusioner om klassresor och underdånighet för den härskande klassen, kapitalisterna.

Även kampen om kulturen blir en del av programmet.

Mer om kommunisternas politik på skp.se och på Riktpunkt.

Glöm inte Kampfonden PG: 421 53 84-1 eller BG: 636-7080. Eller Swisha till nummer 123 557 00 15