Batonger kommer aldrig att lösa kapitalismens problem

Categories :

Vi börjar med eurokrisen och pizza, och den mördande politiken som EU-byråkraterna tvingar på Europas medborgare. Batonger och tårgas kommer aldrig att lösa kapitalismens problem, kapitalismen som system är en grotesk fortleva som enbart kan upprätthållas med diktatur och våld i olika former. Vidare diskuterar vi den pseudonym-debatt som har uppstått kring A-kassan och kvalifikationstid för att ha rätt till A-kassan, det finns inget alternativ utöver rätten till arbete för sin och sin familjs försörjning.
Vi diskuterar även Mona Sahlin, är hon bara egotrippad och misslyckad i sin roll som kapitalets dräng apropå tv-programmet ”Min sanning”. Vår mening är att Mona är kvalificerad för arbete inom hemtjänst eller hushållsnära tjänster, några andra kvalifikationer har hon inte.
Nej allt stöd åt det arbetande folket, stöd sjukskötterskornas kamp!
Dessutom en massa annat som inte kan beskrivas.